Bokningsstopp: fredag kl. 10.00
Manus för produktion: lämnas senast fredag kl. 12.00
Färdigt material: lämnas senast måndagar kl. 14.00

 

Boka annons: annonsera@lerumstidning.se
Materialadress: www.annonsinskick.stampen.com